Score valuation är helt inriktade på att göra företagsvärderingar.

ÄGARFÖRÄNDRINGAR

Det kan gälla värdering vid försäljning eller förvärv, oavsett det gäller hela bolaget eller enbart en del av företaget. Det kan även vara aktuellt vid överlåtelse inom familjen vid sk. Generationsskifte eller då en delägare skall lösas ut.

TVISTER

Det kan gälla värdering vid så kallad rörelseskada som uppstått p.g.a. att ett företag eller verksamhet blivit uppsagda från sina verksamhetslokaler. Det kan även gälla värdering vid tvångsinlösen av aktier.

IMPAIRMENT TESTS

Koncerner skall kontinuerligt genomföra värderingar av dotterbolag, till grund för bedömning av eventuella nedskrivningsbehov av goodwillposter som uppstått i samband med företagsförvärv.