Vårt arbetssätt är baserat på:

OBEROENDE – Vi är oberoende från banker, revisorer, advokatbyråer och andra aktörer som kan ha någon typ av särintresse i samband med en företagsvärdering

ERFARENHET  – Medarbetare inom SCORE har nära 30 års erfarenhet av att genomföra företagsvärderingar& företagstransaktioner

MARKNADSKUNSKAP – Medarbetare på SCORE har genomfört mer än 250 företagstransaktioner, vilket ger kunskap om ”verkliga” värden i företagen

INFORMATION – SCORE samarbetar med Valu8 för bästa tillgång till aktuell marknads & finansiell information, samt tillgång till relevanta värderingsmodeller.

SCORE skall inte jämföras med värderingsföretag som gör ”automatiserade” värderingar baserat på historisk finansiell information. SCORE´s värderingar är skräddarsydda i förhållande till de givna förutsättningarna vid värderingstillfället och grundar sig primärt på en framåtriktad analys av verksamhetens förutsättningar och potential.