Kontakta Oss

Sven-Åke Lewin
Efter en civilekonomexamen 1976 arbetade Sven-Åke under 10 år i olika operativa roller på ledningsnivå. I snart 30 år har Sven-Åke fokuserat på företags-transaktioner & värderingar och varit involverad i ett mycket stort antal såväl förvärv som avyttringar. Han var bl.a. med och etablerade corporate finance verksamheten inom Ernst&Young och var därefter verksam inom det internationella rådgivningsföretaget CartaBoozAllen-Hamilton. Inom Bure Equity var Sven-Åke sedan ansvarig för ”corporate finance” och sedan även för det investeringsområde som fokuserade på att förvärva och utveckla en grupp av ledande utbildningsföretag.

0706-454700
S.Lewin@scorevaluation.se

Rikard Lewin
Har studerat på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Jobbar som analytiker.

0706-981101
R.lewin@scorevaluation.se